برجسته ترین ها
جديدترين کالاها
استاتا 13(STATA 13)
35,000تومان
STATA 12 FOR MAC
20,000تومان
Eviews 8.0
30,000تومان
بر اساس 6 نظر.
30,000تومان
@Risk 5.5
20,000تومان
Lingo 12.0
20,000تومان
Mathematica 8.0
5,000تومان
Matlab R2012a
5,000تومان
Nlogit 4.0+ Limdep 9.0
20,000تومان
Mplus 6.12
15,000تومان
Lisrel 8.8
10,000تومان
SAS 9.3 64 bit
15,000تومان

فروشگاه تخصصی اقتصاد

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه تخصصی اقتصاد © 2016